Tin tức khác

Tin tức khác

Bán CP của Tổng Cty CP Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Bán cổ phần của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Chuyển phát, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa; Bưu chính; Phát hành báo; …

Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 105.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.982.876 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.982.876 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 15/10/2020 đến 15h30 ngày 04/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 11/11/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020

File đính kèm:

1. Quy che dau gia.doc

10. VTP_18CN_BCTC_HNKT.pdf

11. VTP_18CN_BCTC_MKT.pdf

12. VTP_19CN_BCTC_HNKT.pdf

13. VTP_19CN_BCTC_MKT.pdf

14. VTP_20Q2_BCTC_HNSX.pdf

15. VTP_20Q2_BCTC_MSX.pdf

2. Ban Cong bo thong tin VTP_Final.pdf

3. Cong van xac nhan co phan.pdf

4. CV 3409 BQP chap nhan chu truong thoai von.pdf

5. Quyet dinh dau gia_TGD Viettel.pdf

6. Dieu le VTP sau tang von 2020.pdf

7. GCN dang ky doanh nghiep lan thu 18.pdf

8. VTP_17CN_BCTC_HNKT.pdf

9. VTP_17CN_BCTC_MKT.pdf

Leave a Reply

Bài viết liên quan