Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Cơ điện Miền Trung từ ngày 04/08/2017

Ngày 04/08/2017 IBSC đã bán 95.100 cổ phần Công ty CP Cơ điện Miền Trung (mã chứng khoán CJC), và không còn là cổ đông lớn từ 04/08/2017.

(Chi tiết theo file đính kèm)
IBSC_BCbatthuong_codonglon_CJC_signed.pdf

 

Leave a Reply