Công bố thông tin

Công bố thông tin

IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc.

IBSC công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc đối với ông Đặng Văn Tân kể từ ngày 24/08/2016.
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm
IBSC_NQHDQT_MienNhiemPTGD

 

Leave a Reply