Công bố thông tin

Công bố thông tin

Công bố thông tin về Quyết định thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh

Kính gửi Quý vị cổ đông

Công ty cổ phần chứng khoán IB (“Công ty”) xin công bố thông tin bất thường như sau:
– Quyết định sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: Kể từ ngày 24/10/2017, người đứng đầu Chi nhánh là ông Nguyễn Xuân Cường- Giám đốc Chi nhánh

Chi tiết theo file đính kèm

985_QD_SuadoiQDTL_chinhanhHCM_signed

Leave a Reply