Services

Services

Thông báo dừng triển khai sản phẩm Margin T5

THÔNG BÁO DỪNG TRIỂN KHAI SẢN PHẨM MARGIN T5

Kính gửi Quý khách hàng;

Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX (VIX) xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của VIX.

Trong kế hoạch nâng cấp và giới thiệu sản phẩm mới đến Quý khách hàng, chúng tôi sẽ dừng cung cấp sản phẩm Margin T5-miễn lãi 5 ngày kể từ ngày 02/01/2024. Theo đó, Quý khách hàng đang sử dụng sản phẩm Margin T5 sẽ được điều chỉnh về chính sách cho vay GDKQ thông thường.

Với những khoản vay cũ theo sản phẩm Margin T5 chưa thực hiện tất toán sẽ có hiệu lực cho đến ngày đáo hạn. Những khoản vay mới phát sinh kể từ ngày 02/01/2024 sẽ theo biểu phí/lãi của sản phẩm GDKQ thông thường.

Kính chúc Quý Khách hàng có những trải nghiệm đầu tư hiệu quả tại VIX!

Trân trọng.