Recruitment

Recruitment

Deputy Chief Accountant

Vị trí tuyển dụng: Deputy Chief Accountant

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 01 người

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2024

* Mô tả công việc Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu số liệu. Phát hiện sai sót, hướng dẫn và phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
Đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên.
Theo dõi các khoản đầu tư chứng khoán tự doanh, sửa lỗi giao dịch….
Lập báo cáo tài chính tạm tính giữa tháng hoặc đột xuất. Lập các báo cáo hàng tháng, quý, năm gửi các cơ quan chức năng.
Kiểm tra dữ liệu đẩy từ hệ thống phần mềm giao dịch về phần mềm kế toán, đối chiếu số dư nhà đầu tư hàng ngày.
Cập nhật các văn bản chế độ phục vụ cho công tác kế toán, đảm bảo việc hạch toán đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.
Làm đầu mối chính trong việc cung cấp và giải trình số liệu với các đoàn kiểm tra, kiểm toán.
Tư vấn, tham mưu cho Kế toán trưởng các vấn đề về tài chính, đề xuất phương án xử lý hiệu quả.
Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng về tính chính xác của số liệu kế toán.
Các công việc khác theo yêu của của Kế toán trưởng và Ban Điều Hành
* Yêu cầu chung Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm. Có năng lực, nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán,…)
Chịu được áp lực công việc cao
Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm
Ưu tiên: Biết tiếng Anh và lập báo cáo tiếng Anh chuyên ngành
* Quyền lợi Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến
Mức lương theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc