Recruitment

Recruitment

Internal Control Specialist

Vị trí tuyển dụng: Internal Control Specialist

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 01 người

Thời hạn nộp hồ sơ: 31/03/2024

* Mô tả công việc  Kiểm soát tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán, quy định, quyết định nội bộ của công ty, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về phòng chống rửa tiền
Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính, rà soát, giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ của các bộ phận chuyên môn.
Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ hàng năm. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ và báo cáo định kỳ bằng văn bản về kết quả công việc.
Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, kiến nghị xử lý những vi phạm; đề xuất những biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ; 
 Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm soát nội bộ của các đơn vị.
Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, áp dụng, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ quan trọng. 
 Rà soát hệ thống các quy trình, quy định của Công ty, phát hiện các sơ hở, bất hợp lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. 
Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định quy trình kiểm soát nội bộ trong Công ty.
Thực hiện các công việc khác được giao theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
* Yêu cầu công việc Tốt nghiệp đại học. Đối với nhân viên học việc thì phải tốt nghiệp các ngành tài chính, ngân hàng. 
Có chứng chỉ cơ bản về thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán. 
Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương tại CTCK
Có kỹ năng quản lý thời gian, chủ động quản lý và nắm bắt công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao
Có tư duy logic tốt, rõ ràng và chi tiết
Có khả năng đọc hiểu tài liệu pháp luật, tiếng anh chuyên ngành
* Quyền lợi Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Mức lương theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc