Recruitment

Recruitment

Financial service specialist

Vị trí tuyển dụng: Financial service specialist

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 01 người

Thời hạn nộp hồ sơ: 08/03/2024

* Mô tả công việc  – Trực tiếp quản lý, theo dõi, báo cáo việc cung cấp dịch vụ tài chính cho NĐT bao gồm: cho vay, thu nợ, theo dõi công nợ, tỷ lệ ký quỹ, tỷ lệ cho vay, kiểm soát các hạn mức cho vay, bán giải chấp chứng khoán trên TK NĐT khi có yêu cầu của trưởng bộ phận.
 – Thông báo cho NĐT, cho nhân viên quản lý tài khoản về tình trạng giao dịch ký quỹ, yêu cầu bổ sung tài sản, yêu cầu bán giải chấp hoặc các yêu cầu khác phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 – Support Môi giới trong việc tác nghiệp giao dịch: giải thích tỷ lệ, kiểm tra hệ thống, tính tài sản, dự kiến mua/bán.
 – Đề nghị bộ phận IT công bố thông tin trong giao dịch ký quỹ theo quy định trên webside công ty.
 – Báo cáo giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động vay và cho vay.
 – Thực hiện dịch vụ quản lý tài sản đảm bảo theo hợp đồng Quản lý tài sản: Lập danh sách giải ngân, hoàn trả, phí quản lý tài sản đảm bảo, báo cáo dư nợ, tình trạng tài sản khách hàng.
 – Cung cấp hồ sơ, mẫu biểu cần thiết để cung cấp dịch vụ.
 – Kiểm soát chứng từ, hồ sơ liên quan đến giao dịch ký quỹ, quản lý tài sản đảm bảo.
 – Cài đặt các tham số trên hệ thống BOS sau khi các tờ trình, chính sách đã được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền bao gồm: Thông tin nguồn, Thông tin sản phẩm chi tiết các chính sách gắn với tài khoản trong hoạt động giao dịch ký quỹ (tỷ lệ cho vay, tỷ lệ ký quỹ, tỷ lệ đánh giá tài sản, lãi suất cho vay,… ) đến khi phòng DVKH phân công được người tiếp nhận.
Test hệ thống cùng bộ phận IT các nghiệp vụ liên quan đến Dịch vụ Tài chính, đề xuất cải tiến hệ thống phần mềm giao dịch.
Đề xuất cải tiến quy trình, sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Định kỳ báo cáo công việc theo quy định.
* Yêu cầu công việc Tốt nghiệp đại học trở lên, tốt nghiệp các trường đại học thuộc khối kinh tế.
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
Kinh nghiệm tối thiểu 2 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Hiểu biết về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ưu tiên người người biết phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và có kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán.
Ưu tiên người có khả năng đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.
Tính cách
+  Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình với công việc
+  Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc
+  Khéo léo, tế nhị trong giao tiếp
+  Có đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần kỷ luật cao
+  Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của VIX.
Kỹ năng khác
+  Kỹ năng xử lý, giải quyết tình huống
+  Kỹ năng quản lý thời gian, công việc hiệu quả
+  Biết tiến hành công việc và làm việc khi không đủ nguồn lực.
* Quyền lợi Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Mức lương theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc