3. Tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Kiểm soát nội bộ

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Số lượng: 01 người

Thời hạn nộp hồ sơ: 12/04/2021 đến 30/05/2021

* Mô tả công việc

-

 Kiểm soát tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán, quy định, quyết định nội bộ của công ty, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy định về phòng chống rửa tiền

-

Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính, rà soát, giám sát việc tuân thủ các qui trình nghiệp vụ của các bộ phận chuyên môn.

-

Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm soát nội bộ hàng năm. Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát nội bộ và báo cáo định kỳ bằng văn bản về kết quả công việc.

-

Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót, kiến nghị xử lý những vi phạm; đề xuất những biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ;

-

 Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau kiểm soát nội bộ của các đơn vị.

-

Tham gia đóng góp ý kiến trong việc xây dựng, áp dụng, sửa đổi các quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ quan trọng.

-

 Rà soát hệ thống các quy trình, quy định của Công ty, phát hiện các sơ hở, bất hợp lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.

-

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định quy trình kiểm soát nội bộ trong Công ty.

-

Thực hiện các công việc khác được giao theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

* Yêu cầu công việc

-

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng.

-

Có chứng chỉ cơ bản về thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

-

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương tại CTCK

-

Có kỹ năng quản lý thời gian, chủ động quản lý và nắm bắt công việc

-

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường áp lực cao

-

Có tư duy logic tốt, rõ ràng và chi tiết

-

Có khả năng đọc hiểu tài liệu pháp luật, tiếng anh chuyên ngành

* Quyền lợi

-

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

-

Mức lương theo thỏa thuận, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm làm việc


Ứng tuyển ngay
Tóm tắt công việc
 • Phòng ban: Kiểm soát nội bộ

  Ngày bắt đầu: 12/04/2021

  Số lượng: 01

  Kinh nghiệm:

  Địa điểm: Hà Nội

  Mức lương:

  Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2021

Vị trí có thể bạn quan tâm