Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX

Đến với gia đình VIX, các bạn sẽ được nuôi dưỡng và phát triển trong một môi trường thân thiện và cởi mở, tạo điều kiện tối đa để các bạn phát huy năng lực làm việc và sáng tạo, đem lại hiệu suất cao trong công việc. Bên cạnh đó, VIX luôn chú trọng đầu tư văn phòng, trang thiết bị làm việc hiện đại, tích cực đổi mới và ứng dụng các công nghệ hiện đại, chủ động và sẵn sàng đón nhận thành tựu khoa học mới, là công cụ đắc lực góp phần động viên tinh thần làm việc và tăng hiệu suất làm việc cho các thành viên trong Công ty.

Danh mục

2. Tuyển dụng Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin IT/Công nghệ thông tin Hà Nội Hạn nộp : 20/12/2021
1. Tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Công nghệ thông tin IT/Công nghệ thông tin Hà Nội Hạn nộp : 20/12/2021
3. Tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Kiểm soát nội bộ Kiểm soát nội bộ Hà Nội Hạn nộp : 20/11/2021
4. Tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Nghiệp vụ Nghiệp vụ Hà Nội Hạn nộp : 30/04/2021
5. Tuyển dụng Chuyên viên - Phòng Dịch vụ Tài chính Dịch vụ tài chính Hà Nội Hạn nộp : 31/01/2021

Ứng tuyển ngay

Trong trường hợp chưa có vị trí tuyển dụng hoặc phù hợp với kinh nghiệm và sự quan tâm của bạn, chúng tôi vẫn khuyến khích bạn gửi hồ sơ của bạn(Sơ yếu lý lịch và Thư dự tuyển) đến vị trí mà bạn quan tâm để chúng tôi tham khảo trong tương lai.