THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty CP Camimex Group

Mã chứng khoán

CMX

Ngày đăng ký cuối cùng

06-08-2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 30/08/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 06/09/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua CMX phát hành thêm Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 06/09/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)