THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Mã chứng khoán

PVC

Ngày đăng ký cuối cùng

26/10/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/4,24

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 15/11/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 28/11/2023


VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PVC phát hành thêm Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 28/11/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)