THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI

Mã chứng khoán

PRE

Ngày đăng ký cuối cùng

16/12/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

182/79

Giá phát hành

20.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 09/01/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PRE phát hành thêm Từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/01/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)