THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

Mã chứng khoán

ABB

Ngày đăng ký cuối cùng

10/11/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

5/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 03/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 08/12/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua ABB phát hành thêm Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 08/12/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)