THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

Mã chứng khoán

TSC

Ngày đăng ký cuối cùng

29/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

3 : 1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 25/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 29/04/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TSC phát hành thêm Từ ngày 08/04/2022 đến ngày 29/04/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)