THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

Mã chứng khoán

TPP

Ngày đăng ký cuối cùng

19/08/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/08/2022 đến ngày 12/09/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/08/2022 đến ngày 16/09/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TPP phát hành thêm Từ ngày 25/08/2022 đến ngày 16/09/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)