THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM

Mã chứng khoán

CII

Ngày đăng ký cuối cùng

16/10/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/1

Giá phát hành

100.000 đồng/trái phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 14/11/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023


VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua trái phiếu Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)