THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Mã chứng khoán

EVF

Ngày đăng ký cuối cùng

22/09/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

11.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/09/2023 đến ngày 24/10/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/09/2023 đến ngày 31/10/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua EVF phát hành thêm Từ ngày 28/09/2023 đến ngày 31/10/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)