THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

Mã chứng khoán

DFC

Ngày đăng ký cuối cùng

21/03/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/9

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 14/04/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DFC phát hành thêm Từ ngày 30/03/2023 đến ngày 21/04/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)