THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings

Mã chứng khoán

PHC

Ngày đăng ký cuối cùng

25/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 16/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PHC phát hành thêm Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)