THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán

C47

Ngày đăng ký cuối cùng

17/10/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100/18,16

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 21/11/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 23/11/2022


VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua C47 phát hành thêm Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 23/11/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)