THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông

Mã chứng khoán

VC3

Ngày đăng ký cuối cùng

04/08/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 30/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 07/09/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VC3 phát hành thêm Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 07/09/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)