THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T

Mã chứng khoán

FIT

Ngày đăng ký cuối cùng

26/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

100:19,39101

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 25/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 31/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua FIT phát hành thêm Từ ngày 06/05/2022 đến ngày 31/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)