THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Mã chứng khoán

C4G

Ngày đăng ký cuối cùng

21/01/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 21/02/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 28/02/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua NHA phát hành thêm Từ ngày 27/01/2022 đến ngày 28/02/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)