THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Mã chứng khoán

VC7

Ngày đăng ký cuối cùng

21/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 12/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VC7 phát hành thêm Từ ngày 28/10/2021 đến ngày 16/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)