THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ

Mã chứng khoán

STK

Ngày đăng ký cuối cùng

05/08/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

5/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 29/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 06/09/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua STK phát hành thêm Từ ngày 16/08/2022 đến ngày 06/09/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)