THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán

SHI

Ngày đăng ký cuối cùng

13/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 05/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 10/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SHI phát hành thêm Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 10/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)