THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội

Mã chứng khoán

NHH

Ngày đăng ký cuối cùng

15/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 10/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 16/05/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua NHH phát hành thêm Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 16/05/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)