THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần DRH Holdings

Mã chứng khoán

DRH

Ngày đăng ký cuối cùng

15/03/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

12.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 12/04/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 14/04/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DRH phát hành thêm Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 14/04/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)