THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương

Mã chứng khoán

DDG

Ngày đăng ký cuối cùng

15/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 04/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 15/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua DDG phát hành thêm Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 15/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)