THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán

TVB

Ngày đăng ký cuối cùng

14/04/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 31/05/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 02/06/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TVB phát hành thêm Từ ngày 20/04/2022 đến ngày 02/06/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)