THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Mã chứng khoán

SSI

Ngày đăng ký cuối cùng

23/06/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 18/7/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua SSI phát hành thêm Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 25/7/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)