THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán

MBS

Ngày đăng ký cuối cùng

15/08/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

9/2

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 07/09/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 12/09/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua MBS phát hành thêm Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 12/09/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)