THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

Mã chứng khoán

FTS

Ngày đăng ký cuối cùng

26/07/2022

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 16/08/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua FTS phát hành thêm Từ ngày 02/08/2022 đến ngày 23/08/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)