THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán APG

Mã chứng khoán

APG

Ngày đăng ký cuối cùng

03/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 06/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua APG phát hành thêm Từ ngày 14/12/2021 đến ngày 10/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)