THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUATên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông

Mã chứng khoán

RAL

Ngày đăng ký cuối cùng

29/12/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

12,075/11

Giá phát hành

93.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 24/01/2022

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua RAL phát hành thêm Từ ngày 06/01/2022 đến ngày 26/01/2022. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)