THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUATên chứng khoán

Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Mã chứng khoán

GMC

Ngày đăng ký cuối cùng

26/09/2016

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

3/1

Giá phát hành

15.000 đồng/cp

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày : 03/10/2016 Tới ngày : 26/10/2016

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 03/10/2016 Tới ngày : 28/10/2016IBSC kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua GMC phát hành thêm từ   03/10/2016 Tới ngày : 28/10/2016. Đt hỗ trợ: 04 44568888 (máy lẻ 6152)