THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Công ty cổ phần Chứng khoán VnDirect

Mã chứng khoán

VND

Ngày đăng ký cuối cùng

11/06/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

14.500 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 02/07/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 06/07/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VND phát hành thêm Từ ngày 17/06/2021 đến ngày 06/07/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)