Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán

TVC

Ngày đăng ký cuối cùng

19/03/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/03/2021 đến ngày 12/04/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/03/2021 đến ngày 15/04/2021VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TVC phát hành thêm Từ ngày 25/03/2021 đến ngày 15/04/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)