THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán

HCM

Ngày đăng ký cuối cùng

12/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

14.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 03/12/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HCM phát hành thêm Từ ngày 20/10/2021 đến ngày 07/12/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)