THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn

Mã chứng khoán

VIT

Ngày đăng ký cuối cùng

25/05/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

10:15.64

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 10/06/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 23/06/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VIT phát hành thêm Từ ngày 01/06/2021 đến ngày 23/06/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)