THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Mã chứng khoán

VC7

Ngày đăng ký cuối cùng

07/11/2023

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 01/12/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua VC7 phát hành thêm Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 5263)