Tên chứng khoán                                         Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa

Mã chứng khoán                                          PGN

Ngày đăng ký cuối cùng                             29/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền                                    1/1

Tỷ lệ thực hiện                                             2/1

Giá phát hành                                               10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng                           Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/03/2021

Thời gian đăng ký đặt mua                         Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 12/03/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua PGN phát hành thêm Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 12/03/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)