THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu công ty cổ phần LICOGI 16

Mã chứng khoán

LCG

Ngày đăng ký cuối cùng

21/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

115.248.172 : 50.000.000

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 17/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua ADS phát hành thêm Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 18/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)