THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUATên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Mã chứng khoán

IDJ

Ngày đăng ký cuối cùng

31/12/2020

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu 

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày : 13/01/2021 Tới ngày : 28/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày : 13/01/2021 Tới ngày : 03/02/2021VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua IDJ phát hành thêm từ ngày 13/01/2021 Tới ngày 03/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)