Tên chứng khoán                                  Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Mã chứng khoán                                   HVH

Ngày đăng ký cuối cùng                       20/01/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền                             1/1

Tỷ lệ thực hiện                                       100.000/68.337

Giá phát hành                                         10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng                    Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 17/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua                  Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021                                       

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua HVH phát hành thêm Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)