Thông báo thực hiện quyền mua

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

Mã chứng khoán

BNA

Ngày đăng ký cuối cùng

08/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

20.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 01/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua BNA phát hành thêm Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 05/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)