THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUA

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán

TVB

Ngày đăng ký cuối cùng

04/06/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

2/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 09/06/2021 đến ngày 28/06/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 09/06/2021 đến ngày 01/07/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TVB phát hành thêm Từ ngày 09/06/2021 đến ngày 01/07/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)