Thông báo thực hiện quyền mua

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Thành Công

Mã chứng khoán

TCI

Ngày đăng ký cuối cùng

08/10/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

1/1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 01/11/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021

VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua TCI phát hành thêm Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 08/11/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152).