THÔNG BÁO THỰC HIỆN QUYỀN MUATên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán

MBS

Ngày đăng ký cuối cùng

18/05/2021

Tỷ lệ phân bổ quyền

1/1

Tỷ lệ thực hiện

7/3

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 07/06/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021VIX kính mời Quý khách hàng thực hiện đặt mua MBS phát hành thêm Từ ngày 21/05/2021 đến ngày 09/06/2021. Đt hỗ trợ: 024 44568888 (máy lẻ 6152)